AN NINH - QUỐC PHÒNG

HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ

AN NINH NĂM 2019

THÔNG NÔNG TUYÊN TRUYỀN 3 VĂN KIỆN PHẤP LÝ TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN THÔNG NÔNG: TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ

THÔNG NÔNG: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUYỂN QUÂN NĂM 2019

            Chiều ngày 16/10/2018 Ban chỉ huy quân sự huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2019.

THÔNG NÔNG: DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ

THỊ TRẤN NĂM 2018

          Trong thời gian 2 ngày 09 và 10/10/2018 Huyện Thông Nông đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Thông Nông, mang mật danh DT18.

THÔNG NÔNG : DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ TẠI XÃ CẦN NÔNG 2018 .

          Trong thời gian 2 ngày 02 và 03/10 /2018 Huyện Thông Nông đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại Xã biên giới Cần Nông, mang mật danh DT18. Đây là xã thứ 2 trong Huyện được tổ chức diễn tập trong năm nay.

THÔNG NÔNG : DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU TRỊ AN TẠI XÃ NGỌC ĐỘNG .

          Trong thời gian 2 ngày 12 và 13/9/2018 Huyện Thông Nông đã tổ chức diến tập chiến đấu trị an tại Xã Ngọc Động, mang mật danh DT18.

THÔNG NÔNG: BẮT GIỮ 0,16 G HÊRÔIN

Vào hồi 14h10 phút ngày 14/9/2018 Công an huyện Thông Nông đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Dũng sinh ngày 15/6/1991 trú tại xóm Chợ cũ, xã Cần yên, huyện Thông Nông.

      THÔNG NÔNG: BẮT GIỮ 02 ĐỐI TƯỢNG TRỘM CẮP TÀI SẢN

                                      Vào hồi 11h00 phút, ngày 12/9/2018 Công an huyện Thông Nông đã bắt quả tang 02 đối tượng trộm cắp tài sản tại dốc Cốc gạch, xóm Tẩn Phung, xã Thanh Long, huyện Thông Nông.

VIỆN QUÂN Y 91 CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 1 KHÁM CHỮA BỆNH VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ TẠI XÃ VỊ QUANG HUYỆN THÔNG NÔNG .

Trang

Thống kê truy cập