AN NINH - QUỐC PHÒNG

THÔNG NÔNG: HUẤN LUYỆN DQTV NĂM THỨ NHẤT CHO 59 Đ/C .

Sáng ngày 15/4/2019 Ban chỉ huy quân sự Huyện Thông Nông đã khai mạc lớp huấn luyện DQTV năm thứ nhất cho 59 đ/c .

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THÔNG NÔNG NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN 3 VĂN KIỆN PHÁP LÝ .

          Giữ bình yên nơi biên giới

THÔNG NÔNG BẮT GIỮ 2 VỤ ÁN MA TÚY

THÔNG NÔNG : TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG

TỘI PHẠM NĂM 2019

         

HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ

AN NINH NĂM 2019

THÔNG NÔNG TUYÊN TRUYỀN 3 VĂN KIỆN PHẤP LÝ TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN THÔNG NÔNG: TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG BÁC HỒ

THÔNG NÔNG: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUYỂN QUÂN NĂM 2019

            Chiều ngày 16/10/2018 Ban chỉ huy quân sự huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2019.

THÔNG NÔNG: DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ

THỊ TRẤN NĂM 2018

          Trong thời gian 2 ngày 09 và 10/10/2018 Huyện Thông Nông đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Thông Nông, mang mật danh DT18.

Trang

Thống kê truy cập