TIN TỨC SỰ KIỆN

Thông nông tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 30- CT/TU

THÔNG NÔNG : TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30- CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIÊN CHỈ THỊ SỐ 45 CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG

PHỤ NỮ XÃ ĐA THÔNG –THÔNG NÔNG ĐI ĐẦU TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

 

PHỤ NỮ XÃ ĐA THÔNG –THÔNG NÔNG  ĐI ĐẦU TRONG CÁC

 PHONG TRÀO THI ĐUA

ĐOÀN KIỂM TRA HUYỆN ỦY THÔNG NÔNG LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ NGỌC ĐỘNG

                                                                                   ĐOÀN KIỂM TRA HUYỆN ỦY THÔNG NÔNG LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ NGỌC ĐỘNG

THÔNG NÔNG: HỘI THẢO KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI SẢN PHẨM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

                                                            THÔNG NÔNG: HỘI THẢO KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI SẢN PHẨM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 

THÔNG NÔNG: HỌP BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH QUÝ III NĂM 2017

THÔNG NÔNG: HỌP BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH QUÝ III NĂM 2017

Chiều 10/10/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thông Nông tổ chức Phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH quý III năm 2017.

THÔNG NÔNG: KIỂM TRA MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN VÀ NẤU RƯỢU

                                                                                                      THÔNG NÔNG: KIỂM TRA MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN VÀ NẤU RƯỢU

Trang