CHÍNH TRỊ

THÔNG NÔNG: HỘI NÔNG DÂN XÓM ĐOÀN KẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

THÔNG NÔNG:  HỘI NÔNG DÂN XÓM ĐOÀN KẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Lương Thông

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Lương Thông

 

Thông Nông: Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp huyện năm 2018.

THÔNG NÔNG : HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI

 CẤP HUYỆN NĂM 2018.

THÔNG NÔNG: ĐOÀN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ LƯƠNG CAN VÀ THỊ TRẤN

THÔNG NÔNG: ĐOÀN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ LƯƠNG CAN VÀ THỊ TRẤN

           Ngày 25/7/2018 Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND Tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Xã Lương can và Thị Trấn Thông Nông.

THÔNG NÔNG: HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2018

THÔNG NÔNG: HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2018

 

THÔNG NÔNG: HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH (ĐỢT 2 NĂM 2018)

THÔNG NÔNG: HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH (ĐỢT 2 NĂM 2018)

Sơ kết công tác nội chính và PCTN 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sơ kết công tác nội chính và PCTN 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

THÔNG NÔNG: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

THÔNG NÔNG: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THÔNG NÔNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THÁNG 6 NĂM 2018

Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ kỳ họp tháng 6 năm 1018. Đồng chí Bàn Thanh Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị.

UBMTTQ HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

UBMTTQ HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

 

              Ngày 29/6/2018 UBMTTQ Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đâù năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm .

Trang

Thống kê truy cập