CHÍNH TRỊ

THÔNG NÔNG HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 15

THÔNG NÔNG : HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 15( MỞ RỘNG)

 

        Ngày 08/2/2018 Huyện ủy Thông Nông tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 15 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY GẶP MẶT CÁC LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA HUYỆN THÔNG NÔNG QUA CÁC THỜI KỲ

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY GẶP MẶT CÁC LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA HUYỆN THÔNG NÔNG QUA CÁC THỜI KỲ

          Nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, chiều ngày 7/2/2018, Thường trực Huyện ủy Thông Nông đã tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ chủ chốt nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

THÔNG NÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017

Thống kê truy cập