KINH TẾ

Thông Nông thành lập đoàn kiểm tra chợ gia súc tại xã Lương Thông

 

THÔNG NÔNG:  THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CHỢ GIA SÚCTẠI XÃ LƯƠNG THÔNG

 

Thông Nông nghiệm thu kênh mương thủy lợi tại xã Lương Can

THÔNG NÔNG: NGHIỆM THU KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI

TẠI XÃ LƯƠNG CAN

                      Chiều ngày 15/8/2018 UBND Xã Lương Can đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng kênh mương thủy lợi Xóm Nà Pia – Nà Tiều Xã Lương Can.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG QUẢN LÝ TRÊN 3.4 TỶ ĐỒNG TIỀN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG QUẢN LÝ TRÊN 3.4 TỶ ĐỒNG TIỀN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN.

Hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở nông thôn

HIỆU QUẢ NGUỒN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN Ở THÔNG NÔNG

THÔNG NÔNG: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TIÊU THU NGHỆ NĂM 2018

THÔNG NÔNG: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TIÊU THU NGHỆ NĂM 2018

NHCSXH HUYỆN THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ỦY THÁC CHO HƠN 500 HỌC VIÊN

NHCSXH HUYỆN THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

 ỦY THÁC CHO HƠN 500 HỌC VIÊN

THÔNG NÔNG: BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HỌP QUÝ II NĂM 2018.

 

THÔNG NÔNG: BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HỌP QUÝ II NĂM 2018.

        Chiều ngày 10/7/2018 Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Huyện Thông Nông đã tổ chức phiên họp quý II, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018.

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÔNG NÔNG TỔNG DƯ NỢ ĐẠT HƠN 129 TỶ ĐỒNG.

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÔNG NÔNG TỔNG DƯ NỢ ĐẠT HƠN 129 TỶ ĐỒNG.

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THÔNG NÔNG: DOANH SỐ CHO VAY ĐẠT 65,6 TỶ ĐỒNG

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THÔNG NÔNG: DOANH SỐ CHO VAY

ĐẠT 65,6 TỶ ĐỒNG

 

THÔNG NÔNG: TỔNG SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT

THÔNG NÔNG: TỔNG SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT

ĐẠT TRÊN 12.564, 5 TẤN

Trang

Thống kê truy cập