KINH TẾ

Hội Nông dân Thông Nông giúp hội viên phát triển kinh tế

Hội Nông dân Thông Nông giúp hội viên

phát triển kinh tế

Người đam mê sáng chế trên đỉnh Thin Thượng

Người đam mê sáng chế trên đỉnh Thin Thượng

NHCSXH THÔNG NÔNG : Họp ban địa diện hội đồng quản trị quý I

NHCSXH THÔNG NÔNG: HỌP BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        Sáng ngày 30/03/2019 NHCSXH Huyện Thông Nông đã tổ chức họp ban đại diện hội đồng quản trị nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và bàn phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 .

THÔNG NÔNG : Tổng kết thu hoạch mô hình gừng trâu

THÔNG NÔNG: TỔNG KẾT THU HOẠCH MÔ HÌNH GỪNG TRÂU

 

Mới đây Ban quản lý dự án hỗ trợ và phát triển AAV tại Huyện Thông Nông đã cho bà con nhân dân thu hoạch toàn bộ gừng trồng cho công ty đến thu mua

THÔNG NÔNG - NGUYÊN BÌNH : Chia sẻ trao đổi kinh nghiệm hoạt động dự án CSSP

THÔNG NÔNG – NGUYÊN BÌNH CHIA SẺ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CSSP

                Ngày 23 tháng 3 năm 2019 hai Huyện Thông Nông và Nguyên Bình và Dự án CSSP Tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện dự án ,hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 21019.

Hiệu quả mô hình trồng gừng hữu cơ theo chuỗi giá trị tại Huyện Thông Nông

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG GỪNG HỮU CƠ

THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG

Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển Huyện Thông Nông triển khai nhiệm vụ năm 2019

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN  KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

         Chiều ngày 14/3/2019 Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông gọi tắt là ( AAV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Hiệu quả mô hình trồng gừng hữu cơ tại Huyện Thông Nông

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG GỪNG HỮU CƠ

THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG

 

Thông Nông : Tập trung xây dựng nông thôn mới

THÔNG NÔNG TẬP TRUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

Thông nông triển khai gieo trồng cây thuốc lá năm 2019

THÔNG NÔNG: TRIỂN KHAI GIEO TRỒNG

CÂY THUỐC LÁ NĂM 2019

      UBND huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc trồng cây thuốc lá năm 2018 và triển khai công tác gieo trồng cây thuốc lá vụ đông xuân năm 2019.

Trang

Thống kê truy cập