KINH TẾ

Thông nông triển khai gieo trồng cây thuốc lá năm 2019

THÔNG NÔNG: TRIỂN KHAI GIEO TRỒNG

CÂY THUỐC LÁ NĂM 2019

      UBND huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc trồng cây thuốc lá năm 2018 và triển khai công tác gieo trồng cây thuốc lá vụ đông xuân năm 2019.

Thông Nông : Tập huấn xây dựng mô hình kinh tế tập thể năm 2018

THÔNG NÔNG : TẬP HUẤN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2018

 

Giải pháp thúc đẩy chất lượng chương trình của tổ chức Actionaid Việt Nam tại Huyện Thông Nông

 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH  CỦA TỔ CHỨC ACTIONAID VIỆT NAM TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG

Hiệu quả mô hình trồng gừng dưới tán rừng tại Huyện Thông Nông

 HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG GỪNG DƯỚI TÁN RỪNG TẠI

HUYỆN THÔNG NÔNG

Thông Nông : Tổng kết mô hình đỗ đen lòng xanh cao sản tại xã Lương Thông

THÔNG NÔNG: TỔNG KẾT MÔ HÌNH  ĐỖ ĐEN

LÒNG XANH CAO SẢN

 

NHCSXH Thông Nông Triển khai nhiệm vụ quý IV /2018

THÔNG NÔNG: BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỌP QUÝ III NĂM 2018

           Ngày 9/10/2018 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thông Nông đã tổ chức phiên họp quý III và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Ban điều phối huyện Thông Nông triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

BAN ĐIỀU PHÓI DỰ ÁN HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018

                                 Chiều ngày 27/9/2018 Ban điều hành Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) huyện Thông Nông tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Thông Nông thành lập đoàn kiểm tra chợ gia súc tại xã Lương Thông

 

THÔNG NÔNG:  THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CHỢ GIA SÚCTẠI XÃ LƯƠNG THÔNG

 

Thông Nông nghiệm thu kênh mương thủy lợi tại xã Lương Can

THÔNG NÔNG: NGHIỆM THU KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI

TẠI XÃ LƯƠNG CAN

                      Chiều ngày 15/8/2018 UBND Xã Lương Can đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng kênh mương thủy lợi Xóm Nà Pia – Nà Tiều Xã Lương Can.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG QUẢN LÝ TRÊN 3.4 TỶ ĐỒNG TIỀN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG QUẢN LÝ TRÊN 3.4 TỶ ĐỒNG TIỀN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN.

Trang

Thống kê truy cập