Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thông Nông

- Địa chỉ:  Xóm Bản Viềng, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.324

-  Email: mattrantoquochuyenthongnong@gmail.com

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Mạc Văn Quỳnh

Chủ tịch

0263.875.578

 

2

Hứa Thị Hà

Phó chủ tịch

   

Thống kê truy cập