THÔNG NÔNG: KẾT NẠP ĐƯỢC 121 ĐẢNG VIÊN MỚI

THÔNG NÔNG: KẾT NẠP ĐƯỢC 121 ĐẢNG VIÊN MỚI

 

Tính đến thời điểm hiện nay, Huyện ủy Thông Nông đã kết nạp được thêm 121 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 27.888 đảng viên; Chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức được 146 đảng viên chỉ đạo các cơ sở đảng, đảng trực thuộc làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới đúng theo kế hoạch, quy trình của điều lệ đảng đã đề ra.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với các ban xây dựng đảng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định được 19 lớp về: Nhận thức về đảng cộng sản Việt nam. Các lớp chuyên đề, bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên, kiến thức quốc phòng, tập huấn nghiệp vụ, công tác tôn giáo, đoàn thanh niên, công an viên, phụ nữ và bồi dưỡng chuyên đề về dân tộc và chính sách dân tộc của đảng và nhà nước… cho hơn 1 nghìn học viên trong toàn huyện tham gia; Đề nghị tặng huy hiệu đảng 30, 40, 45, 55 năm tuổi đảng cho 62 đồng chí, truy tặng huy hiệu 40 năm năm tuổi đảng cho 9 đồng chí, làm mới và cấp hơn 133 thẻ đảng viên; Thực hiện tốt công tác chuyển sinh hoạt đảng viên đúng theo quy trình và thời gian quy định của đảng. Không có đảng viên nào vi phạm vào các điều cấm đảng viên không được làm trên toàn đảng bộ.

Trong thời gian tới đảng bộ huyện Thông Nông sẽ phấn đấu thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn huyện và tư tưởng chính trị cán bộ đảng viên từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố nâng cao chất lượng chính trị trên địa bàn cơ sở./.

THẾ HẬU – ÁNH HỒNG

Thống kê truy cập