THÔNG NÔNG: HỌP BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH QUÝ III NĂM 2017

THÔNG NÔNG: HỌP BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH QUÝ III NĂM 2017

Chiều 10/10/2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thông Nông tổ chức Phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH quý III năm 2017.

Trong quý III /2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan…  thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần đạt hiệu quả về mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 30/9/2017 là 128 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đến ngày 30/9/2017 là 127 tỷ đồng/12 chương trình tín dụng, với 3.799 hộ vay, tăng 10,7 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016 đạt 87% kế hoạch. Chất lượng tín dụng được nâng cao rõ rệt; Nợ quá hạn 172 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,135% tổng dư nợ, giảm 136 triệu đồng so với quý II năm 2017. Kết quả thu nợ trong quý  là 5,7 tỷ đồng. Công tác phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội được tăng cường; Tổng dư nợ ủy thác thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn là 126,5 tỷ đồng. Dư nợ tập trung vào một số chương trình như: Cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, nước sạch. Việc củng cố kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ tín dụng cho vay ưu đãi đến các thôn, bản trên địa bàn huyện; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị, phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của Ban đại diện. Đối với thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại cơ sở, tập trung rà soát các hộ vay vốn gặp rủi ro để kịp thời xử lý. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Cùng với đó là tích cực phối hợp thu nợ, thu lãi đến hạn, tập trung xử lý nợ quá hạn. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy đồng vốn hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện./.

ÁNH HỒNG – TRIỆU PHÓNG                     

 

Thống kê truy cập