THÔNG NÔNG: HỘI THẢO KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI SẢN PHẨM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

                                                            THÔNG NÔNG: HỘI THẢO KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI SẢN PHẨM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 

          Sáng ngày 10/10/2017 Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thông Nông tổ chức hội thảo kết nối thị trường giữa người tiêu dùng với sản phẩm của địa phương với sự tham gia của hơn 50 đại biểu là lãnh đạo UBND, hội đoàn thể, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn và các hộ gia đình làm kinh doanh giỏi trong toàn Huyện.

          Tại buổi Hội thảo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện đã báo cáo đánh giá  thực trạng một số  sản phẩm có thể  kết nối thị trường tại địa phương cũng như những phương hướng, giải pháp trong thời gian tới. Trong những năm qua thực trạng sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn Huyện chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ tự cung, tự cấp theo tập quán truyền thống. để thúc đẩy phát triển kinh tế  Huyện cũng đã tranh thủ các nguồn lực, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước , tổ chức  thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã  thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới  trong đó tập trung vào các cây , con  giống là thế mạnh của địa phương như: thuốc lá, Lạc, Đỗ tương, lợn đen tắp ná… và đã được các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, ổn định được đầu ra cho nhân dân… tuy nhiên một số sản phẩm còn thiếu sự kết nối gia thương, thông tin, thị trường trong và ngoài Huyện. Để phát huy thế mạnh của địa phương cũng như thúc đẩy kinh tế phát triển giúp nông dân có thu nhập ổn định, và hoàn thành các mục tiêu của chương trình hàng hóa giai đoạn 2016 – 2020 Huyện Thông Nông sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hướng vào sản xuất cây, con đặc sản chuyên canh thành hàng hóa, phát triển các sản phẩm mang đặc trưng địa phương, an toàn, sạch có giá trị kinh tế cao đồng thời tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất gắn với việc thực hiện quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Thực hiện các giải pháp đồng bộ về giống tập trung nhân rộng diện tích những cây có đầu ra cho sản phẩm, trồng có thâm canh đầu tư; Rà soát và quy hoạch các vùng nguyên liệu như thuốc lá và các cây có giá trị phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Huyện ; Tăng cường công tác kết nối với thị trường. tại buổi hội thảo các xã, Thị trấn cũng đã báo cáo tham luận về một số sản phẩm đã kết nối với thị trường của địa phương mình để cùng nhau đưa ra các giải pháp, khắc phục những khó khăn tìm ra được thị trường bao tiêu sản phẩm góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tiến tới giảm nghèo bền vững./.

THU HƯƠNG – VĂN HIẾN

 

Thống kê truy cập