THÔNG NÔNG: NỖ LỰC GIẢM NGHÈO GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

THÔNG NÔNG: NỖ LỰC GIẢM NGHÈO GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

           Thông Nông là 1 huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn đời sống bà con nhân dân có thu nhập thấp không ổn định, trình độ dân trí còn hạn chế, địa hình phức tạp, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp nhưng còn manh mún nhỏ lẻ…. để từng bước nâng cao mức sống người dân góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Với những giải pháp đa dạng, huyện Thông Nông đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo gắn với công cuộc xây dựng Nông thôn mới góp phần đáng kể trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

          Là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng. Toàn Huyện có 10 xã, 01 Thị trấn với 153 xóm hành chính, trên 24 nghìn dân gồm 05 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống, có tổng diện tích tự nhiên là 356,7KM2 . Địa hình chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn, nền kinh tế manh mún, nhỏ lẻ phụ thuộc vào thiên nhiên, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng kinh tế - xã hội mặc dù đã được Đảng và nhà nước đầu tư nâng cấp song chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông là những trở ngại lớn trong phát triển kinh tế, đòi hỏi về vốn đầu tư; Trình độ dân trí của bà con và chuyên môn kỹ thuật còn thấp, khả năng nắm bắt thông tin thị trường, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế. Một bộ phận người dân chưa thật sự thoát khỏi tư tưởng thoát nghèo vươn lên để phát triển kinh tế, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; Kinh tế Huyện xuất phát điểm thấp, nguồn lực trong dân, cộng đồng chưa được huy động tốt, nhất là trong phát triển sản xuất, từ đó gây khó khăn cho các mô hình giảm nghèo hiệu quả, chưa tạo được nhiều mô hình giúp nhau giữa người giàu, người làm ăn giỏi với người nghèo để cùng nhau thoát nghèo.

P/V: Bà : Hoàng Thị Yến – Xóm Bản Giàng, Xã Đa Thông, huyện Thông Nông

          Đứng trước những khó khăn trên trong những năm qua huyện Thông Nông đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả như triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các chính sách của Nhà nước như: Chương trình 167/CP; chương trình 135/CP; Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Chương trình vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; Hỗ trợ Giáo dục - đào tạo được triển khai đồng bộ….  đưa nhiều giống cây trồng mới có năng suất và sản lượng cao như: Lạc, thuốc lá, ngô, lợn thịt, bò cái sinh sản… làm cây trồng, vật nuôi chính. Ngoài ra Huyện đã ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, qua đó nhận được sự ủng hộ, đóng góp kinh phí của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại địa phương, Phối hợp mở hàng trăm lớp tập huấn hiện trường để người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển triển kinh tế; tạo điều kiện cho người dân, nhất là những hộ nghèo được tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi chính sách chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: Mô hình trồng gừng, trồng nghệ, Chanh leo, trồng rừng… qua đó cũng thực hiện nhiều đề án: Chăn nuôi lợn đen Táp Ná; phát triển cây dược liệu; Rượu Thanh long…đem lại hiệu quả đáng khích lệ, các sản phẩm do bà con trồng sẽ được các Công Ty  trực tiếp bao tiêu sản phẩm, hoặc đưa ra thị trường trong và ngoài Tỉnh tiêu thụ, từ đó xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường, bảo vệ môi trường bền vững. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất đời sống bà con nhân dân đã từng bước phát triển, qua đó nhiều hộ đã mua được ô tô, xe máy, máy xay sát, ti vi… phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đời sống người dân địa phương đang thay đổi từng ngày thông qua thực hiện đúng theo lộ trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương .

            Các chính sách giảm nghèo được chú trọng triển khai tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân từ đó người dân có điều kiện tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ như: Y tế, giáo dục, dạy nghề, xuất khẩu lao động, tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội Huyện đã cho hơn 1.000 lượt hộ nghèo vay với tổng dooanh số cho vay 20.545 triệu đồng, với mức vay bình quân 50 triệu đồng/hộ; cho vay xuất khẩu lao động với số tiền là 574 triệu đồng; cho vay hộ nghèo làm nhà ở 547 hộ với số tiền được vay là 3.620 triệu đồng; cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 185 hộ với số tiền vay 6.919 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ gạo và tiền điện cho hộ nghèo được quan tâm chi trả cho 2.887 hộ với số tiền 1.593.624.000 đ mỗi hộ được hỗ trợ với mức 46000 đ/ tháng; rà soát cấp phát gạo cứu đói Tết Nguyên Đán năm 2017 cho 825 hộ, 4.029 nhân khẩu với 60.435 kg gạo; cứu đói giáp hạt cho 1.439 hộ/6/606 nhân khẩu với 205.680kg gạo; Trợ cấp gạo cho thôn bản biên giới theo nghị quyết 30a năm 2017 cho 114 hộ/674 nhân khẩu với 36.180kg gạo Qua kết quả rà soát hộ nghèo và cận nghèo hàng năm giảm trên 5% đạt 100% Kế hoạch (đầu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 61% đến cuối năm 2017 hộ nghèo chiếm 52,48%,( theo chuẩn nghèo đa chiều ) hộ cận nghèo chiếm 12,19%). Thu nhập bình quân theo đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm.

P/v : Đ/c: Bàn Thanh Hiền – Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy huyện Thông Nông.

              Để hoàn thành tốt các mục tiêu chương trình về giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới của đảng bộ Huyện Thông Nông về phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân đưa huyện nhà ngày một phát triển thì cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển cây trồng có giá trị cao như: Thuốc lá, lạc, Ngô, cây Chanh le, cây dược liệu….muốn làm được điều này trước hết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể bà con nhân dân, qua đó sẽ nâng cao nhận thức cho bà con, đổi mới cách nghĩ, cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hành hóa có giá trị đưa ra thị trường. Đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên đất, nước, Rừng và các chương trình giảm nghèo, phát triển hên thống giao thông nông thôn, xây dựng trường học, y tế cho bà con từ đó đáp ứng được yêu cầu để sản xuất phát triển kinh tế. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quantrong hệ thống chính trị, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức theo nghị quyết TW6 khóa 12, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính phục vụ tốt nhất cho nhân dân cũng như các tổ chức và doanh nghiệp.Qua đó sẽ góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

              Hàng năm công tác tuyên truyền, vận động về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới đã giới thiệu các mô hình giảm nghèo có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các hộ chủ động vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại… Căn cứ vào đặc điểm tình hình và kế hoạch của địa phương, Huyện đã chủ động thực hiện lồng ghép chương trình giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình dự án, hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý, các chính sách an sinh xã hội. Công tác vận động hỗ trợ hộ nghèo cũng luôn được các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội, các nhà hảo tâm tích cực ủng hộ, giúp đỡ. Thông qua đó đã giúp tăng cường các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án, mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tác động tích cực đến công tác giảm nghèo. Nỗ lực phát triển kinh tế, nhiều hộ đã nhanh chóng vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giầu, đồng thời giúp đỡ những hộ xung quanh cùng phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao từ đó bà con nhân dân  có điều kiện để phát triển về văn hóa văn nghệ như: Thành lập các câu lạc bộ bảo tồn dân ca, phong trào thể dục thể thao, công tác thông tin tuyên truyền luôn được chú trọng. Về cải cách hành chính hiện nay tất cả các Xã, Thị trấn đều thực hiện chính sách một cửa phục vụ bà con nhân dân được nhanh chóng thuận lợi; Kết hợp với Đồn biên phòng thường xuyên đi tuần tra, đường biên cột mốc giới nên tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai như đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 – 2020; Đề án 108 và nghị định số 26/2015 – NĐ/CP; Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch thực hiện công tác cán bộ dân tộc thiểu số ít người huyện Thông Nông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, nắm tư tưởng đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.Tính tới thời điểm hiện nay, có 01 xã đạt 10 tiêu chí; 03 xã đạt 6 tiêu chí, 04 xã đạt 5 tiêu chí, 02 xã đạt 4 tiêu chí,  tỷ lệ  đạt các tiêu chí bình quân/ xã 5,6 tiêu chí đạt 93% kế hoạch.

                Có thể thấy, với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo trên địa bàn Huyện Thông Nông đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao mức sống của người dân. Trong thời gian tới, trên cơ sở hỗ trợ của Trung ương và Tỉnh, Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực; chú trọng nâng cao thực chất đời sống người dân. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững, tăng cường việc hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực nhất là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, từ đó sẽ tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; Thực hiện tốt công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương đã và đang được Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Huyện Thông Nông thực hiện một cách hiệu quả, từng bước khẳng định sự đúng đắn trong công tác phát triển kinh tế xã hội cho địa phương những năm tiếp theo ./.

                                        THẾ HẬU – ÁNH HỒNG – VĂN HIẾN

 

Thống kê truy cập