THÔNG NÔNG : ĐẠI HỘI NÔNG DÂN LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2018 - 2023 .

THÔNG NÔNG : ĐẠI HỘI NÔNG DÂN LẦN THỨ VIII

 NHIỆM KỲ 2018 - 2023 .

 

          Ngày 24/5/2018 Hội nông dân Huyện Thông Nông đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018- 2023. 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 4 nghìn hội viên nông dân trong toàn Huyện đã tới dự Đại hội .

          Trong nhiệm kỳ vừa qua các hội viên Hội nông dân Huyện Thông Nông đã nêu cao ý chí tự lực tực cường, năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết thi đua thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp 5 năm năm bình quân đạt 2,02%; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 12 564,5 tấn/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác đạt 34 triệu đồng/ha. 153/153 Chi hội trong toàn Huyện đều có quỹ hoạt động với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo các Chi hội thực hiện, mở hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, thành lập được 23 nhóm sở thích tại các xóm, tổ chức các mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng thuốc lá cao sản tại xã Đa Thông, mô hình nuôi lợn đên Tắp Ná tại xã Thanh Long, mô hình nuôi Bò vỗ béo tại Xã Ngọc Động, mô hình nuôi cá ruộng xen ốc ruộng tại xã Vị Quang, mô hình nuôi lợn nái sinh sản tại Thị trấn.... với hàng trăn hộ nông dân đã thực hiện đem lại thu nhập cao cho gia đình góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân trên địa bàn, thông qua đó nhiều phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã được thực hiện như giúp nhau hàng nghìn ngày công lao động, giúp nhau thoát nghèo, cho vay không tính lãi, cho nhau vay giống, phân bón.... đã giúp đỡ được 610 hộ thoát nghèo bền vững góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Huyện mỗi năm 5%, bên cạnh đó công tác tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân cũng được thực hiện, kết quả sau 5 năm đã vận động ủng hộ nguồn quỹ của toàn Huyện hiện nay trên 3 tỷ đồng đã cho hàng trăn hộ nông dân vay để phát triển kinh tế, chăn nuôi; Phối hợp với Ngân hàng CSXH Huyện tạo điều kiện cho các hội viên nông dân vay vốn được 1 081 hộ vay với tổng số dư nợ hiện nay là trên  36 tỷ đồng, xây dựng được 25 mô hình kinh tế tập thể, mở được 97 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho gần 5 nghìn lượt hội viên tham gia, Nhân Dân đã hiến trên 10. 217m2 đất đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và tiền mặt để sửa chữa làm mới được 37,7km đường giao thông nông thôn, 56,9km mương thủy lợi, sửa chữa Lớp học, Trạm xá... Phối hợp với Đồn biên phòng Cần Yên tổ chức tuần tra đường biên phát quang đường biên cột mốc được 35 cuộc với hơn 1 nghìn hội viên tham gia. Phối hợp tổ chức dạy nghề cho nông dân được 05 lớp cho gần 200 hội viên tham gia...Trong nhiệm kỳ 2018- 20123 này Hội nông dân huyện Thông Nông sẽ tiếp tục phấn đấu 100% cán bộ, 95% hội viên nông dân được học tập các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, nghị quyết của hội cấp trên; Hàng năm có trên 60% số hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phấn đấu 100% cơ sở hội có quỹ hội từ 5 triệu đồng trở lên để hoạt động, tổ chức dạy nghề cho trên 300 hội viên trở lên, xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế, mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, mô hình nông dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

              Đại hội cũng đã giành nhiều thời gian tham gia thảo luận, tham luận về các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Bầu Ban chấp hành khóa mới với 19 đ/c, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và tổ chức 1 gian hàng trưng bầy các sản phẩm nông nghiệp sạch do các Chi Hội nông dân tại các Xã, Thị trấn mang đến trưng bầy với nhiều sản phẩm chính tay những người Nông dân làm ra có chất lượng cao . /.

                                                                                        THẾ HẬU

Thống kê truy cập