Xã Lương Can huyện Thông Nông đạt 11/19 tiêu chí về chương trình xây dựng Nông thôn mới

XÃ LƯƠNG CAN HUYỆN THÔNG NÔNG ĐẠT 11/19 TIÊU CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

        

         Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước nhằm xây dựng cho dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn đảng, toàn dân đòi hỏi có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính vì vậy trong những năm qua xã Lương Can – Thông Nông được chọn làm xã điểm của Huyện trong xây dựng nông thôn mới đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, chung tay góp sức đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân bước đầu đã có kết quả đáng ghi nhận.

      Năm 2011 Xã Lương Can được Huyện Thông nông chọn là xã điểm để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Tính Đến thời điểm này xã Lương Can đã hoàn thành 11/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới gồm các tiêu chí: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Thông tin và truyền thông; Lao động có việc làm; Giáo dục – đào tạo; Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh. Khi mới triển khai chương trình xây dựng Nông Thôn Mới, chính quyền Xã còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương  triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, không thực hiện  đầu tư tất cả các tiêu chí, mà ưu tiên tập trung cho những tiêu chí có điều kiện về đích sớm để thực hiện.

      Trên thực tế, các nhóm tiêu chí nổi bật nhất như: tiêu chí giao thông, đến thời điểm này đường từ trung tâm Xã đến huyện đã được nhựa hóa, trong đó, đường trục xóm đã bê tông hóa được 8km, đường ngõ xóm được 6,4km đạt 64%. Về tiêu chí thủy lợi, đã thực hiện cứng hóa với tổng chiều dài trên 42km, đồng thời thường xuyên làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và vận hành công trình có hiệu quả. Đến cuối năm 2018 Xã Lương Can sẽ phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí: Giao thông, Nhà ở dân cư và tiêu chí tổ chức sản xuất. Các nhóm tiêu chí về đời sống tinh thần như: Cơ sở vật chất văn hóa; Thông tin và truyền thông, qua đánh giá các tiêu chí này đều đạt đã tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Về tiêu chí y tế, 100 % người dân được tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, đưa ra gia súc ra khỏi gầm sàn nhà đã có 78 hộ thực hiện, đưa vào sử dụng 19 lò đốt rác tại 9 xóm  … Qua đó, để chương trình xây dựng Nông Thôn Mới đạt hiệu quả, chính quyền địa phương đã vận dụng hợp lý mọi nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực từ các chương trình như 30a, 135 và lồng ghép các chương trình, Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ, HĐND để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

PV Bà: Nguyễn Thu Trang – Phó chủ tịch UBND Xã Lương Can Huyện Thông Nông

         Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tiến hành các thủ tục để thành lập hợp tác xã trên địa bàn, liên kết các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực: Cây thuốc lá, Trồng ngô hàng hóa được 43ha; mô hình chanh leo được 4900m2; gừng hàng hóa 2,5ha, dự án trồng nghệ hơn 42ha, từ đó giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 4,5%/ năm, nông nghiệp đạt 30 triệu đồng/ năm, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 81%, 100% các xóm đã có điện lưới quốc gia, Thu nhập bình quân theo đầu người đạt 23 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm 29 hộ đạt 5,6% , hộ cận nghèo là 48 hộ chiếm 8,7%…

         Xã Lương Can, có 548 hộ dân với 2230 nhân khẩu, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống kinh tế và tinh thần của người dân trong Xã đã từng bước được nâng lên. Điều đáng ghi nhận trong Chương trình xây dựng NTM của bà con trong Xã chính là diện mạo nông thôn đã hoàn toàn thay đổi, đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa, 100% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, các chuồng nuôi nhốt gia súc đã được làm xa nhà…đặc biệt thu nhập bình quân trong Xã đạt trên 20 triệu đồng/người/năm, Với sự chủ động vào cuộc của cấp ủy chính quyền, sự tích cực của các tầng lớp nhân dân, hy vọng rằng xã Lương can sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc phấn đấu về đích để hoàn thành chương trình xây dựng Nông Thôn Mới theo lộ trình đã đề ra./.

THẾ HẬU – ÁNH HỒNG – VĂN HIẾN

 

Thống kê truy cập