Thông Nông : Bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho 88 học viên

THÔNG NÔNG: BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018 CHO 88 HỌC VIÊN

              Từ ngày 22 – 26/10/2018 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thông Nông phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội phụ nữ ở cơ sở năm 2018 cho 88 học viên là ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch và Chi hội trưởng phụ nữ trong toàn huyện.

               Trong thời gian 5 ngày các học viên sẽ được đội ngũ báo cáo viên cấp huyện truyền đạt những chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các phong trào thi đua của Hội; Phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn sinh hoạt chi hội và cách thức tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình; Hoạt động giám sát và phản biện xã hội đối với Hội phụ nữ cơ sở; Hướng dẫn cách phát hiện và bồi dưỡng gương điển hình tại các chi hội; Ngoài ra chị em còn được dự sinh hoạt mẫu tại chi Hội xóm Nà Tiều, xã Lương Can qua đó các chị em có thêm điều kiện để trao đổi, thảo luận, học tập chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay những giải pháp thiết thực để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công tác Hội ở cơ sở.

            Đây là lớp tập huấn được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm nâng cao kiến thức về chính trị, nắm các nội dung chuyên đề về công tác Hội để tuyên truyền đến hội viên phụ nữ, góp phần đẩy mạnh các phong trào hoạt động ở cơ sở từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chương trình công tác Hội đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ đổi mới./. 

                                                                             THẾ HẬU – ÁNH HỒNG

Thống kê truy cập