Thông Nông : Tổng kết mô hình đỗ đen lòng xanh cao sản tại xã Lương Thông

THÔNG NÔNG: TỔNG KẾT MÔ HÌNH  ĐỖ ĐEN

LÒNG XANH CAO SẢN

 

               Ngày 17/10/2018 Ban điều phối hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ Tỉnh phối hợp với  Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất Đỗ đen lòng xanh cao sản tại xóm Lũng Rịch, xã Lương Thông.

               Dự án được triển khai từ cuối tháng 7 /2018 đến nay đã cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt 84kg/1000m2, với diện tích 5.710m2 có 19 hộ nông dân tham gia.Trước đó các hộ đã được Dự án hỗ trợ 100% giống và phân bón, được tập huấn kỹ thuật trồng và cách chăm sóc, thu hoạch, bảo quản hạt đỗ đen sao cho có hiệu quả và năng suất cao. Sau thời gian thực hiện nếu so sánh hiệu quả kinh tế giữa cây đỗ đen lòng xanh với các cây trồng khác như cây đỗ tương, cây ngô thì cây đỗ đen có hiệu quả kinh tế cao hơn, với giá bán trên thị trường hiện nay trung bình từ 38 – 50 nghìn đồng/kg, trong khi đó đỗ tương chỉ được 13 nghìn đồng/kg; Cây ngô chỉ có giá từ 7 - 8 nghìn đồng/kg. Theo báo cáo tại thực địa cho thấy nếu tính hiệu quả kinh tế sau khi trừ chi phí đầu tư ban đầu sẽ cho thu lãi trên 5 triệu đồng/vụ mà tỷ lệ nảy mầm luôn đạt trên 95%; Thời gian sinh trưởng của cây đỗ đen ngắn hơn các cây trồng khác chỉ từ 65 – 70 ngày. Đồng thời được Hợp tác xã nông nghiệp Ba Sạch có địa chỉ tại xã Hưng Đạo – Thành phố Cao Bằng cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con nhân dân. Có thể khẳng định giống đỗ đen lòng xanh cao sản phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu thổ nhưỡng của địa phương.

             Thông qua mô hình được thực hiện thành công đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân nơi đây về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, tập quán canh tác trong sản xuất nông nghiệp, tăng thêm thu nhập từng bước chuyển đổi hàng hóa góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Nhân dịp này bà con nông dân mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ kinh phí để có thể triển khai và nhân rộng mô hình trong toàn Huyện.

                                                                  THẾ HẬU – ÁNH HỒNG

Thống kê truy cập