Ban chỉ huy quân sự Huyện Thông Nông Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019

THÔNG NÔNG: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUYỂN QUÂN NĂM 2019

            Chiều ngày 16/10/2018 Ban chỉ huy quân sự huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2019.

            Năm 2018 công tác tuyển quân luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các bước về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho UBND cùng cấp điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển công theo đúng luật định, chỉ tiêu được giao. Năm 2018 hội đồng nghĩa vụ quân sự tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có phẩm chất về chính trị, văn hóa từ lớp 8 trở lên, có sức khỏe loại 1,2,3 theo đúng quy định của Bộ quốc phòng và Bộ y tế, đã gọi 49 công dân đủ tiêu chuẩn để lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp chặc chẽ trong việc tổ chức tốt lễ giao nhận quân nhanh, gọn, đảm bảo thời gian đủ 100% chỉ tiêu.

          Để công tác tuyển quân năm 2019 được triển khai đồng bộ, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về luật nghĩa vụ quân sự cho mọi tầng lớp nhân dân và thanh niên hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, rà soát chặc chẽ  và nắm chắc độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở cơ sở, tuyển đúng tuyển đủ về số lượng, lấy chất lượng làm mục tiêu, tuyển những thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có văn hóa, sức khỏe vào quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh......

Nhân dịp này UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2018./.

THẾ HẬU - ÁNH HỒNG

Thống kê truy cập