Thông Nông : Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân Huyện

THÔNG NÔNG:  CÔNG BỐ VÀ TRAO  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN

 

                      Mới đây huyện Thông Nông và TAND Tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh án Toà án Nhân nhân huyện Thông Nông cho đồng chí Nguyễn Bá Thanh.

                    Tại buổi lễ đã công bố Quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND huyện Thông Nông  đối với đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Thu Giang - Chánh án Toà án nhân dân Tỉnh đã chúc mừng và mong rằng trên cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức Tòa án nhân dân huyện Thông Nông hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, đảm bảo xét xử công bằng, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tiếp tục triển khai và thực hiện tốt nghị quyết các cấp, báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Huyện và Toàn án nhân dân Tỉnh theo đúng luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Tòa án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Đồng chí đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo TAND tối cao, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Cao Bằng đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh xin hứa sẽ đem hết tinh thần và trách nhiệm, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực, chủ động học tập, công tác, cùng tập thể cán bộ, công nhân viên chức Tòa án nhân dân huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó.

         

                                                          VĂN HIẾN – TRIỆU PHÓNG

 

 

 

 

         

 

Thống kê truy cập