THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN Về việc Tổ chức Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 116,TB-HĐND.pdf2.5 MB

Thống kê truy cập