Thông Nông : Hội thi đồ dùng cho học sinh mầm non năm học 2018- 2019

THÔNG NÔNG: HỘI THI ĐỒ DÙNG CHO HỌC SINH MẦM NON

 NĂM HỌC 2018 -2019 .

           Ngày 14/12/ 2018 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thông Nông đã tổ chức chấm điểm đồ dùng học tập cho các trường mầm non trên địa bàn toàn huyện.

          Đây là những sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng sư phạm vào đồ dùng, đồ chơi do các giáo viên tự sáng chế đã được áp dụng hiệp quả, thân thiên với môi trường, an toàn cho trẻ mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em trong các nhà trường và đã được nhận xét, đánh gía qua vòng sơ khảo tại các trường và đạt loại khá trở lên trong 2 năm học gần đây nhất. Qua đó sẽ biết được năng lực hiểu biết trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của các cán bộ giáo viên tại 14 trường mầm non trong toàn Huyện. Tại đây các sản phẩm và bài thuyết trình sẽ được Ban giáo khảo chấm điểm kỹ lưỡng để đánh gía một cách khác quan nhất đối với  hơn 1000 sản phẩm đồ dùng nói trên, từ đó nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn các giáo viên đạt danh hiệu giáo viện dạy giỏi cấp Huyện, tạo điều kiện cho các các bộ quản lý giáo dục và giáo viên thể hiện năng lực học tập, trao đổi kinh nghiệm  về giảng dậy, chăm sóc, giáo dục trẻ đồng thời tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết bị, phương tiện đồ dùng dạy học trong chương trình giáo dục mầm non tạo phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các trường học, khuyến khích tạo cơ hội cho các giáo viên và học sinh rèn luyện tính sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần nghị quyết số 29/NQ-TW, tạo được động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở mỗi địa phương trong toàn nghành. Kết quả sẽ được tính điểm thông qua các vòng thi và được công bố trong buổi lễ tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018 -2019 được tổ chức vào đầu tháng 1 / 2019./.

                                                                                               THẾ HẬU

Thống kê truy cập