Thông nông: tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 Khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021

THÔNG NÔNG: HĐND HUYỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

     Trong 2 ngày 18 - 19/12/2018 HĐND huyện Thông Nông tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

    Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao hơn so với năm 2017; Giá trị sản xuất nông nghiệp 35 triệu đồng đạt 100% KH; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 13.000 tấn đạt 103 KH tỉnh giao. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/12/2018 ước đạt 11 tỷ 800 triệu đồng, đạt 139% KH, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới bình quân/ xã đạt 6,6 tiêu chí; Giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại đạt 4.700 ngàn đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2017; Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được triển khai có hiệu quả, duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục, mầm non, tiểu học và THCS; Công tác văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội được duy trì đẩy mạnh; Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định, giữ vững.

   Năm 2019, huyện Thông Nông tiếp tục tập chung, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các Chương trình, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bám sát xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới..

   Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nông Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà huyện Thông Nông đã đạt được trong thời gian qua đồng thời Đ/c đề nghị  trong thời gian tới huyện cần có giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, nhất là thực hiện tập chung giải quyết 3 đột phá từ nay đến năm 2021 về Kết cấu hạ tầng giao thông; Nhân lực và nguồn lực; thể chế của các cấp các ngành; kinh tế hộ gia đình cần phát huy tốt; kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, xóm; đánh giá các nguyên nhân làm chậm tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó có lộ trình, kế hoạch tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở địa phương; đẩy mạnh công tác giám sát theo chuyên đề từ cơ sở đến huyện; tiếp tục quan tâm xây dựng bộ máy HĐND cấp xã, phát huy vai trò, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương…..

    Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, tranh chấp đất đai và các chính sách cho người dân….đồng thời thống nhất các chỉ tiêu kinh tế, nhiệm vụ năm 2019.

    Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình và Nghị quyết miễn nhiệm đối với 01 Đ/c ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu bổ sung 01 ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu với 27 Đ/c nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

                                                   

          Kỳ họp cũng đã nhất trí thông qua 6 tờ trình dự thảo về Nghị quyết phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết bổ sung các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về kế hoạch các danh mục đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về quyết toán bổ sung chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2019./.

ÁNH HỒNG – VĂN HIẾN

 

 

Thống kê truy cập