Thông nông: Hội cựu chiến binh huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019

THÔNG NÔNG: HỘI CỰU CHIẾN BINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

NĂM 2019

     Ngày 26/12/2018 Hội cựu chiến binh huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội cựu chiến binh năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

     Năm 2018 Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động....Các cấp hội đã vận động gia đình hội viên tham gia hiến hơn 2000 m2 đất và ủng hộ trên 48 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa; Tu sửa, phát quang đường liên thôn liên xóm trên 13km;  bê tông hóa đường làng ngõ xóm trên 17km với 2.652 ngày công lao động. Nhờ vậy đến hết năm hội đã giúp đỡ 53 hội viên thoát nghèo góp phần đưa tỷ lệ hội viên nghèo của hội giảm xuống còn 5,17%; Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội nhận ủy thác vốn vay với tổng dư nợ Hội quản lý trên 19 tỷ đồng, 26 tổ và 577 hộ vay. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế các hoạt động khác của hội như: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện chế độ chính sách… thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả bình xét có: 95/ 105 chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 1086/ 1109 hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu.

     Năm 2019 Hội cựu chiến binh huyện sẽ phấn đấu 90% trở lên tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; Trên 95 % hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu; Trên 90% trở lên gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa...

                                     

    Nhân dịp này Hội cựu chiến binh huyện Thông Nông đã trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 18 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018./.

ÁNH HỒNG – VĂN HIẾN

Thống kê truy cập