Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 137, TB-HĐND.pdf3.83 MB

Thống kê truy cập