Lịch làm việc của Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 31/12/2018 - 06/01/2019

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon Lịch công tác tuần.pdf1.51 MB

Thống kê truy cập