Lịch làm việc của Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện từ ngày 07/01 - 13/01/2019

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon Lịch công tác tuần.pdf1.91 MB

Thống kê truy cập