Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động Quý I năm 2019

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 31, UBND-LĐTBXH.pdf833.25 KB

Thống kê truy cập