Thông Nông: UBMT Thông Nông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

UB MTTQ THÔNG NÔNG  TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC NĂM 2019

      Ngày 4/01/ 2019 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa XI, nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.

      Năm 2018 MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào, tuyên truyền vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương, đã tổ chức 54 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh và huyện với hơn 3000 cử tri trong toàn huyện đã tham gia phản ánh, 454 ý kiến về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, XĐGN cho địa phương. Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn hơn 133 triệu đồng; hỗ trợ làm mới được 09 nhà Đại đoàn kết trị giá trên 350 triệu đồng bằng các nguồn quỹ Vì người nghèo và Quỹ cứu trợ của tỉnh; Tiếp nhận và tham gia với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng 613 xuất quà cho hộ nghèo trị giá 196 triệu đồng. Thực hiện thành công 26 mô hình điểm về bảo vệ môi trường, phát quang bảo vệ rừng, mô hình sạch nhà sạch ngõ…. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã có 4.138/4.420 hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, đạt 93,62% KH; Khu dân cư văn hóa có 99/115 khu đạt 86% KH; 98/115 đơn vị đạt cơ quan đơn vị văn hóa. Tổ chức vận động Quỹ vì người nghèo được trên 253 triệu đồng; Vận động chương trình xây dựng nông thôn mới nhân dân đã ủng hộ trên 176 triệu đồng, hiến hơn 16 nghìn m2 đất và trên 3 nghìn ngày công lao động. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được tăng cường.

     Năm 2019 MTTQ các cấp Huyện Thông Nông sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tiếp tục triển khai các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;  tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ VN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất , các văn kiện, và công tác nhân sự để tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng kế hoạch.

                                                             

     Nhân dịp này Ủy ban MTTQ huyện đã trao Giấy khen cho 11 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018./.

 

THẾ HẬU – ÁNH HỒNG

 

Thống kê truy cập