Thông Nông: Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội Huyện triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019

     Chiều ngày 10/1/2019 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thông Nông tiến hành phiên họp quý IV năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019.

    Quý IV năm 2018, tổng nguồn vốn toàn huyện là 136 tỷ 246 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 125 tỷ 778 triệu đồng; Nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất 10 tỷ 196 triệu đồng; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 272 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay  trong quý  IV là  8 tỷ 333 triệu  đồng, tổng doanh số thu nợ là 7 tỷ 879 triệu  đồng, tổng dư nợ đến ngày 31/12/2018 là 135 tỷ 859 triệu đồng/ 12 chương trình tín dụng, tăng 454 triệu đồng so với quý trước , tăng 7.208 triệu đồng so với 31/12/2017. Nợ quá hạn 126 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,09 tổng dư nợ, giảm 52 triệu đồng so với quý trước, giảm 72 triệu đồng so với 31/12/2017. Các tổ chức chính trị- xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy thác 135.359 triệu đồng/135.859 triệu đồng tổng dư nợ của ngân hàng chính sách , tăng 7.208 triệu đồng so với 31/12/2017. dư nợ ủy thác chiếm 99,6% tổng dư nợ của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội với 156 tổ tiết kiệm và vay vốn. năm 2018 đã triển khai cho vay được 1.345 lượt hộ vay trong đó có 1.008 lượt hộ vay từ chương trình cho vay hộ nghèo, có 273 hộ thoát nghèo từ vay vốn tín dụng chính sách, 89 lượt hộ vay từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

                                                 

   Quý I năm 2019  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện phấn đấu đến 31/3/2019  đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch giao, xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ quá hạn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình giao dịch tại các điểm giao dịch xã theo đúng quy định của ngành, thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách mới phấn đầu tỷ lệ giao dịch xã bình quân trong quý đạt 96% trở lên. Thực hiện tốt việc xác nhận đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác phù hợp với điều kiện thực tế đúng quy định đảm bảo hộ vay được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước.

THU HƯƠNG – ÁNH HỒNG.

 

Thống kê truy cập