THỜI SỰ

Thông Nông: Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội Huyện triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019

     Chiều ngày 10/1/2019 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thông Nông tiến hành phiên họp quý IV năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019.

Thông Nông: UBMT Thông Nông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

UB MTTQ THÔNG NÔNG  TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC NĂM 2019

      Ngày 4/01/ 2019 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa XI, nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.

Thông Nông: Tổng kết công tác Hội nông dân năm 2018

THÔNG NÔNG: TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2018

       Ngày 08/1/2019 Hội Nông dân huyện Thông Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thông nông: Ban dân tộc sơ kết mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Bình Lãng

BAN DÂN TỘC SƠ KẾT  MÔ HÌNH GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TẠI XÃ BÌNH LÃNG

Huyện đoàn Thông nông tổng kết công tác đoàn và phong trao TTN năm 2018

HUYỆN ĐOÀN THÔNG NÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2018

            Ngày 27/12/2018, Huyện Đoàn Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thông nông: Hội cựu chiến binh huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019

THÔNG NÔNG: HỘI CỰU CHIẾN BINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

NĂM 2019

     Ngày 26/12/2018 Hội cựu chiến binh huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội cựu chiến binh năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội phụ nữ huyện Thông Nông tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018

HỘI PHỤ NỮ HUYỆN THÔNG NÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2018

          Sáng ngày 21/12/2018 Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thông Nông  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thông nông: tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 Khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021

THÔNG NÔNG: HĐND HUYỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thông nông: Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học năm học 2018- 2019

THÔNG NÔNG : HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM 2017 – 2018

Thông Nông : Hội thi đồ dùng cho học sinh mầm non năm học 2018- 2019

THÔNG NÔNG: HỘI THI ĐỒ DÙNG CHO HỌC SINH MẦM NON

 NĂM HỌC 2018 -2019 .

           Ngày 14/12/ 2018 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thông Nông đã tổ chức chấm điểm đồ dùng học tập cho các trường mầm non trên địa bàn toàn huyện.

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »

Thống kê truy cập