THỜI SỰ

THÔNG NÔNG : Hội nghị tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

THÔNG NÔNG : HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Thông Nông: Giải việt dã và chạy Olempich 2019

THÔNG NÔNG: GIẢI VIỆT DÃ VÀ CHẠY OLEMPICH 2019

Ngày 18/03/2019 Huyện Thông Nông đã tổ chức chạy Olempich vì sức khỏe toàn dân và tổ chức giải việt dã năm 2019 .

Thông Nông: Hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội và biểu dương chi hội trưởng phụ nữ

THÔNG NÔNG: HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI HỘI VÀ BIỂU DƯƠNG CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ

 

Thông Nông: Hội nghị triển khai chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Huyện

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (DDCI) CẤP HUYỆN

Thông Nông: Xã Cần Nông sơ kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới năm 2018

XÃ CẦN NÔNG HUYỆN THÔNG NÔNG SƠ KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUỀN LÃNH THỔ AN NINH BIÊN GIỚI NĂM 2018 VÀ NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN .

Thông Nông: Ra quân tháng thanh niên 2019

THÔNG NÔNG : RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN 2019

    Ngày 02/03/2019 Huyện đoàn thanh niên huyện Thông Nông đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên 2019 tại Xã Biên giới Vị Quang, gần 100 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc đã tới dự.

Thông Nông: Hội nghị cải cách hành chính năm 2019

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CẢI CÁCH

 HÀNH CHÍNH NĂM 2019

    Ngày 1/3/2019 UBND huyện Thông Nông tổ chức hội nghị triển khai cải cách hành chính năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019.

Thông Nông: Xã Cần Yên sơ kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới

XÃ CẦN YÊN HUYỆN THÔNG NÔNG SƠ KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUỀN LÃNH THỔ AN NINH BIÊN GIỚI NĂM 2018

Thông Nông: Xã Lương thông Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ V

XÃ LƯƠNG THÔNG HUYỆN THÔNG NÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM LẦN THỨ V

Thông Nông: Huyện ủy Thông Nông kiểm tra công tác xây dựng Nông Thôn Mới tại xã Lương Can

HUYỆN ỦY THÔNG NÔNG THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ LƯƠNG CAN 

    Ngày 21/02/2019 Huyện ủy Thông Nông đã thành lập đoàn kiểm tra gồm các đ/c Lãnh đạo thường trực 3 bên và Lãnh đạo một số Phòng ban có liên quan đã đến kiểm tra chương trình xây dựng Nông Thôn Mới tại xã Lương Can.

Trang

Thống kê truy cập