THỜI SỰ

THÔNG NÔNG : BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO

 THÔNG NÔNG : BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

CHO HỘ NGHÈO 

THÔNG NÔNG: KHAI MẠC LỚP HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM THỨ 2

THÔNG NÔNG: KHAI MẠC LỚP HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN

NĂM THỨ 2

THÔNG NÔNG : LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018

THÔNG NÔNG : LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018

        Sáng ngày 07/05/2018 UBND huyện Thông Nông đã tổ chức lễ phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018.

 

THÔNG NÔNG: LỄ ĐÓN NHẬN TRƯỜNG MẦM NON XÃ CẦN YÊN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

THÔNG NÔNG: LỄ ĐÓN NHẬN TRƯỜNG MẦM NON XÃ CẦN YÊN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

THÔNG NÔNG: ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ LẦN THỨ XII

THÔNG NÔNG: ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ LẦN THỨ XII

THÔNG NÔNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

THÔNG NÔNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

           Chiều ngày 19/4/2018 Huyện Thông Nông đã tổ chức ngày hội sách năm 2018 tại xã Cần Yên

.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG GIAO BAN THÁNG 4 NĂM 2018

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG GIAO BAN THÁNG 4 NĂM 2018

               Sáng ngày 20/4/2018 Thường trực HĐND huyện Thông Nông đã tổ chức phiên họp thường trực hội đồng nhân dân tháng 4 năm 2018 nhằm mục đích chuẩn bị các văn bản và cơ sở vật chất cho kỳ họp HĐND Huyện lần thứ 7 khóa XVII nhiệm kỳ 2016- 2021.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP XÓA MÙ CHỮ TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG .

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP XÓA MÙ CHỮ TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG .

 

         Nằm trong khuôn khổ kiểm tra công tác phổ cập trong Tỉnh Cao Bằng. Ngày 12/4/2018 đoàn công tác của Bộ giáo dục và đào tạo đã đến kiểm tra công tác phổ cập xóa mù chữ tại huyện Thông Nông .

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO QUÝ II/2018

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO QUÝ II/2018

         Chiều ngày 12/4/2018 Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ Qúy II năm 2018 .

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN QUÝ I NĂM 2018

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN QUÝ I NĂM 2018

          Ngày 03/04/2018 HĐND Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với HĐND các Xã, Thị trấn nhằm tổng kết công tác quý I, bàn phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

Trang

Thống kê truy cập