THỜI SỰ

Thông Nông: Tổng kết công tác Hội nông dân năm 2018

THÔNG NÔNG: TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2018

       Ngày 08/1/2019 Hội Nông dân huyện Thông Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thông nông: Ban dân tộc sơ kết mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Bình Lãng

BAN DÂN TỘC SƠ KẾT  MÔ HÌNH GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TẠI XÃ BÌNH LÃNG

Huyện đoàn Thông nông tổng kết công tác đoàn và phong trao TTN năm 2018

HUYỆN ĐOÀN THÔNG NÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2018

            Ngày 27/12/2018, Huyện Đoàn Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thông nông: Hội cựu chiến binh huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019

THÔNG NÔNG: HỘI CỰU CHIẾN BINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

NĂM 2019

     Ngày 26/12/2018 Hội cựu chiến binh huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội cựu chiến binh năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội phụ nữ huyện Thông Nông tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018

HỘI PHỤ NỮ HUYỆN THÔNG NÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2018

          Sáng ngày 21/12/2018 Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thông Nông  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thông nông: tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 Khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021

THÔNG NÔNG: HĐND HUYỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thông nông: Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học năm học 2018- 2019

THÔNG NÔNG : HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM 2017 – 2018

Thông Nông : Hội thi đồ dùng cho học sinh mầm non năm học 2018- 2019

THÔNG NÔNG: HỘI THI ĐỒ DÙNG CHO HỌC SINH MẦM NON

 NĂM HỌC 2018 -2019 .

           Ngày 14/12/ 2018 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thông Nông đã tổ chức chấm điểm đồ dùng học tập cho các trường mầm non trên địa bàn toàn huyện.

Thông Nông : Bàn giao 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

THÔNG NÔNG BÀN GIAO 02 NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO

 

           Chiều ngày 04/12/2018 UBMTTQ Huyện phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 2 xã Bình Lãng và Thanh Long đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng 02 nhà đại đoàn kết tại xóm Thanh Tả và xóm Tẩn Phung.

Thông Nông : Tập huấn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH cho năm 2019

THÔNG NÔNG TẬP HUẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CHO NĂM 2019

Ngày 7/12/2018 UBND Huyện Thông Nông phối hợp với Ban quản lý Dự án kinh doanh cho nông hộ CSSP Tỉnh Cao Bằng đã khai mạc lớp tập huấn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp Xã cho năm 2019 .

Trang

Thống kê truy cập