THỜI SỰ

Thông Nông: Thành lập đoàn kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại xã Cần Yên

THÔNG NÔNG :  THÀNH LẬP ĐOÀN  KIỂM TRA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI XÃ CẦN YÊN

 

Thông Nông : Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

THÔNG NÔNG : TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LẬP BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

 

Tông Nông : Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

THÔNG NÔNG : TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LẬP BẢNG KÊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

 

Thông Nông : Trao 60 cái ti vi mầu cho hộ nghèo

THÔNG NÔNG TRAO 60 CÁI TI VI MẦU CHO HỘ NGHÈO .

 

 Chiều ngày 29/11/2018 UBND Huyện Thông Nông đã làm lễ bàn giao và trao tặng 60 cái ti vi mầu cho 60 hộ nghèo trong toàn Huyện .

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy hoạch Thị Trấn Thông Nông năm 2018

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN THÔNG NÔNG NĂM 2018

           Sáng ngày 30/11/2018 Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến quy hoạch chung Thị Trấn Thông Nông giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn 2030.

Thông Nông : Kiểm tra tình hình phát triển KT - XH tại xã Đa Thông

THÔNG NÔNG :  THÀNH LẬP ĐOÀN  KIỂM TRA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI XÃ ĐA THÔNG

 

 Mới đây Huyện Thông Nông đã thành lập đoàn kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại xã Đa Thông .

Chuyến thiện nguyện ,mang hơi ấm đến trẻ em vùng cao Huyện Thông Nông

CHUYẾN THIỆN NGUYỆN MANG HƠI ẤM ĐẾN CÁC EM VÙNG CAO HUYỆN THÔNG NÔNG

Thông Nông tuyên truyền luật an toàn giao thông cho 80 hội viên phụ nữ

THÔNG NÔNG: TUYÊN TRUYỀN LUẬT ATGT CHO 80

HỘI VIÊN PHỤ NỮ

Thông Nông : Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề 2018

THÔNG NÔNG: TIẾP XÚC CỬ TRI THEO CHUYÊN ĐỀ VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Phó chủ tịch UBND Tỉnh Làm việc tại Thông Nông

PHÓ CHỦ TỊCH  UBNND TỈNH TRỊNH HỮU KHANG LÀM VIỆC TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG

Trang

Thống kê truy cập