THỜI SỰ

Thông Nông : Lễ phát động cùng em vượt khó năm 2018

THÔNG NÔNG : LỄ PHÁT ĐỘNG CÙNG EM VƯỢT KHÓ NĂM 2018

            Chiều ngày 18/10/2018 Huyện hội phụ nữ phối hợp với Đồn biên phòng Cần Yên đã tổ chức lễ phát động ủng hộ thực hiện chương trình đồng hành cùng học sinh nghèo biên giới với chủ đề cùng em vượt khó .

Thông Nông : Bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho 88 học viên

THÔNG NÔNG: BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018 CHO 88 HỌC VIÊN

Thông Nông : Tập huấn tuyên truyền xây dượng nông thôn mới tại xã Lương Can

THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO 50 HỌC VIÊN TẠI XÃ LƯƠNG CAN

Thông Nông tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho 50 học viên

THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018 CHO 50 HỌC VIÊN

Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại Huyện Thông Nông

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH ỦY KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG

Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra tại huyện Thông Nông

ĐOÀN KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM KIỂM TRA TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG.

 

Ngày 19/9/2018 Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Thông Nông .

Thông Nông : Tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới cho 56 học viên

THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN  CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018 CHO 56 HỌC VIÊN.

Thông Nông: Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN RÀ SOÁT HỘ NGHÈO,

 HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2018

Thông Nông : Bàn giao phân trường Cốc Phát Xã Ngọc Động vào sử dụng

THÔNG NÔNG: BÀN GIAO PHÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC CỐC PHÁT, XÃ NGỌC ĐỘNG VÀO SỬ DỤNG

Huyện Đoàn Thông Nông triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

HUYỆN ĐOÀN THÔNG NÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

Ngày 25/9/2018 Huyện đoàn thanh niên huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Trang

Thống kê truy cập